Digital humanities lunch albo: jak ugryźć humanistykę cyfrową (2015-2016)

Meetings in 2015/2016

20.10.2015  Earle Havens (Johns Hopkins University): The Archaeology of Reading in Early Modern Europe: Deciphering and Encoding Manuscript Annotation Systems in Early Printed Books

23.10.2015  Michaił Osłon (Rosyjska Akademia Nauk): Automatyczne rozpoznawanie intonacji wyrazowych (na materiale gwar posawskich języka serbochorwackiego)

20.11.2015  Helena Grochola-Szczepanek & Michał Woźniak (IJP PAN): Komputerowy korpus gwary spiskiej

4.12.2015  Michał Kosek (Universitetet i Oslo): Glossa – przyjazny system do przeszukiwania i wizualizacji tekstu i mowy

8.01.2016  Michał Woźniak (IJP PAN): Wielowyrazowe jednostki leksykalne – cyfrowe podejście do humanistycznego problemu

22.01.2016  Michał Choiński & Jan Rybicki (UJ): Stylometryczna analiza wczesnych kazań amerykańskich

4.03.2016  Magdalena Turska (University of Oxford): TEI Simple Processing Model

18.03.2016  Adrian Leeman (University of Cambridge): Using smartphone apps to crowdsource Big Data for dialectology

8.04.2016  Christof Schöch (Universität Würzburg): What are Literary Topics, Really?

22.04.2016 Joanna Nykiel (Uniwersytet Śląski): Processing preferences and ellipsis alternation

6.05.2016  Jeremi Ochab (Uniwersytet Jagielloński): Oddzielanie kapusty i grochu – nowe przepisy na atrybucję autorską

20.05.2016  Jacob Thaisen (Universitetet i Oslo): Quantitative Modelling of Palaeographical Variation in Late Middle English

3.06.2016  Jessica Barber (Uniwersytet Jagielloński): Translationese in English Translations of French Novels

Thank you!

Pracownia Metodologiczna IJP PAN

Rafał Górski, Maciej Eder, Urszula Modrzyk, Ruprecht von Waldenfels