Spotkania na przełomie roku 2018 i 2019

Meetings in 2019/20:

 

15.10.2019 Artjoms Šela (University of Tartu): Meaning of a poetic meter and historical randomness: how topic modeling could help us to generalize the relations between a verse form and semantics

25.10.2019 Anastasia Panova i Waleria Morozova (Higher School of Economics in Moscow): A collection of spoken non-standard Russian corpora

29.11.2019 Michał B. Paradowski (Uniwersytet Warszawski): Dlaczego wysoka centralność w sieci rówieśniczej nie (zawsze) przekłada się na postępy w nauce? Potencjał i paradoksy w analizie sieci społecznych uczniów języka obcego

14.01.2020 William Kretzschmar (University of Georgia / Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu): Complex Systems for Lexicography and Text Analysis

24.01.2020 Helena Grochola-Szczepanek, Michał Woźniak, Rafał L. Górski (Instytut Języka Polskiego PAN): Korpus Spiski – możliwości nowego narzędzia badawczego

14.02.2020 Izabela Gatkowska (Uniwersytet Jagielloński)Diagnoza dyzartrii – jak lingwistyka może wesprzeć medycynę.

06.03.2020 Mihailo Škorić (University of Belgrade): How to train your tagger.

12.06.2020 Albert Leśniak i Małgorzata Czachor (IJP PAN): Jak mały może być korpus? Skuteczność ekstrakcji słów kluczowych metodą TF-IDF a rozmiar korpusu