Digital humanities lunch, czyli jak ugryźć humanistykę cyfrową (2017-2018)

Meetings in the academic year 2017/2018:

25.05.2018  Daria Glebova (University of Iceland): Íslendingasögur, Anonymity, and Stylo: A Case of Bjarnar saga Hítdælakappa

18.05.2018  Laura Hernández Lorenzo (Universidad de Sevilla): Applying Stylometry to Golden Age Spanish Poetry. Authorship problems in Fernando de Herrera’s Poetic Works.

20.04.2018  Agata Rodziewicz i Anna Niedzielska (SWPS): Badania okulograficzne nad procesem czytania

16.03.2018  Małgorzata Niziołek (UP): Matryca leksykalno-składniowa powieści kryminalnej – scena zbrodni

9.03.2018  Magdalena Derwojedowa (UW): Ustępy i wyimki, czyli o mikrokorpusie 1830-1918.

9.02.2018  Petr Plecháč (Uniwersytet Karola w Pradze): Stylometry and Versification.

15.12.2017  Naomi Fraser (CLLC University of Newcastle): Style in science fiction and fantasy.

8.12.2017  Marek Słoń (IH PAN): Transliteracja, transkrypcja, normalizacja i identyfikacja. O cyfrowym indeksowaniu rękopisów.

24.11.2017  Katrien Depuydt (/instituut voor de Nederlandse taal/): DiaMaNT, diachroniczny leksykon semantyczny holenderskiego. Od słownika historycznego do cyfrowego.

17.11.2017  #eLeksykografia: Minikonferencja o integracji zasobów leksykalnych.

10.11.2017  Łukasz Cybulski (IBL PAN): Perspektywy i ograniczenia edytorstwa cyfrowego, czyli o przyszłości raz jeszcze.

27.10.2017  Wojciech Kosior (UJ): Elyonim veTachtonim – elektroniczna baza aniołów, demonów i duchów wczesnej literatury rabinicznej. Praktyczne i niepraktyczne zastosowanie projektu.

13.10.2017  Piotr Żmigrodzki (IJP PAN): O niektórych technicznych aspektach pracy nad Wielkim słownikiem języka polskiego PAN.

Thank you!

Pracownia Metodologiczna IJP PAN

Rafał Górski, Maciej Eder, Magda Król, Joanna Byszuk, Jan Winkowski, Michał Woźniak, Piotr Rybka

we współpracy z Towarzystwem Miłośników Języka Polskiego