Meetings in the academic year 2022/2023

<strong><span style=”color: #0000ff;”>30.06.2023 </span></strong><a href=”https://dhlunch.ijp.pan.pl/en/30-06-2023/”>Daniek Płatek, ISP PAN: Filaryzacja protestu w Polsce? Analiza protestów koalicyjnych w 2020 roku na podstawie wzmianek z prasy codziennej</a>

&lt;st<strong><span style=”color: #0000ff;”>25.11.2022 </span></strong><a href=”https://dhlunch.ijp.pan.pl/en/25-11-2022/”>Jose Losada Palenzuela (Wrocław University): Quantitative Text Reuse Detection in 17th C. Spanish Drama</a>

<strong><span style=”color: #0000ff;”>2.12.2022 </span></strong><a href=”https://dhlunch.ijp.pan.pl/en/2-12-2022/”>Anna Zielińska (IS PAN), Anna Jorroch (UW), Felicja Księżyk (UO), Irena Prawdzic (IS PAN), Michał Woźniak (IJP PAN): Polsko-niemiecki korpus mowy osób dwujęzycznych LangGener – wybrane zjawiska kontaktu językowego oraz wybrane aspekty socjolingwistyczne. </a>