Digital humanities lunch albo: jak ugryźć humanistykę cyfrową (2015)

Meetings in winter and spring 2015

6.2.2015  Krzysztof Nowak (IJP PAN): Medialatinitas. Płytka integracja zasobów i narzędzi dla łaciny.

13.2.2015  Ruprecht von Waldenfels (IJP PAN): Ustya River Basin Corpus: korpus tekstowo-dźwiękowy gwary północno-rosyjskiej

6.3.2015  Tomasz Majkowski (UJ): Historia i metody groznawstwa

20.3.2015  Maria Kozłowska (UJ) i Maciej Eder (IJP PAN): Who wrote Erasmus’s “Lingua” in Polish? A stylometric perspective

27.3.2015 Kamil Stachowski (UJ): Reduplikacje turkijskie: metody kwantytatywne w językoznawstwie historycznym

17.4.2015  Dariusz Piwowarczyk (UJ): Metody komputerowe w językoznawstwie historycznym – fonologia i morfologia historyczna

Thank you!

Pracownia Metodologiczna IJP PAN

Rafał Górski, Maciej Eder, Ruprecht von Waldenfels