Digital Humanities Lunch 2018/2019

Meetings in 2018/2019:

15.03.2019 Gustavo Fernández Riva (Universidade Nova de Lisboa (Portugal)): Network Analysis of Medieval Manuscript Transmission. A Sample Study on Middle High German Sources

08.03.2019 Martina Scholger (Uniwersytet w Grazu): What notebooks can tell us about an artist’s work

01.02.2019 Aleksander Smywiński-Pohl (AGH): Zastosowanie metod lingwistyki komputerowej w Lemkinie – inteligentnym systemie informacji prawnej

28.09.2018 Wojciech Łukasik (IJP PAN): Mityczne zwierzęta Młodej Polski

9.11.2018 Dorota Adamiec, Renata Bronikowska, Włodzimierz Gruszczyński (IJP PAN): Elektroniczny Korpus Tekstów Polskich z XVII i XVIII w. (do 1772 r.) jako zasób dla badaczy historii języka

28.09.2018 Axel Herold (BBAW): Modelling of dictionary structures for interoperability (the historical lexicography perspective)

Thank you!

Pracownia Metodologiczna IJP PAN

Rafał Górski, Maciej Eder, Magda Król, Joanna Byszuk, Jan Winkowski, Michał Woźniak, Piotr Rybka

loading