Digital Humanities Lunch 2018/2019

Meetings in 2018/2019:

15.03.2019 Gustavo Fernández Riva (Universidade Nova de Lisboa (Portugal)): Network Analysis of Medieval Manuscript Transmission. A Sample Study on Middle High German Sources

08.03.2019 Martina Scholger (Uniwersytet w Grazu): What notebooks can tell us about an artist’s work

01.02.2019 Aleksander Smywiński-Pohl (AGH): Zastosowanie metod lingwistyki komputerowej w Lemkinie – inteligentnym systemie informacji prawnej

28.09.2018 Wojciech Łukasik (IJP PAN): Mityczne zwierzęta Młodej Polski

9.11.2018 Dorota Adamiec, Renata Bronikowska, Włodzimierz Gruszczyński (IJP PAN): Elektroniczny Korpus Tekstów Polskich z XVII i XVIII w. (do 1772 r.) jako zasób dla badaczy historii języka

28.09.2018 Axel Herold (BBAW): Modelling of dictionary structures for interoperability (the historical lexicography perspective)

Thank you!

Pracownia Metodologiczna IJP PAN

Rafał Górski, Maciej Eder, Magda Król, Joanna Byszuk, Jan Winkowski, Michał Woźniak, Piotr Rybka