20.11.2015

Komputerowy korpus gwary spiskiej

Helena Grochola-Szczepanek & Michał Woźniak (IJP PAN)

Tematem spotkania będzie nowo powstający projekt, którego celem jest dokumentacja gwary spiskiej oraz opracowanie elektronicznego korpusu tekstów i nagrań gwarowych z terenu polskiego Spisza. Przedstawimy ogólne założenia opracowania, sposób pozyskiwania materiałów – refleksje z badań terenowych, wykorzystanie narzędzi informatycznych oraz zagadnienia związane z transkrypcją tekstów. Omówimy techniczne aspekty tworzenia elektronicznego korpusu łączącego nagrania i transkrypcje, jego planowany interfejs graficzny i możliwości wykorzystywania z użyciem komputera.