27.01.2017

Czy można zakochać się w głosie. Przyczynki do analizy filologicznej i akustycznej

Magdalena Majdak (IJP PAN), Magdalena Igras-Cybulska (AGH)

Zagadnienie głosu należy do tych, które można rozpatrywać na wielu poziomach i w świetle różnych dyscyplin wiedzy. Celem tego wykładu jest prezentacja wyników badań powstałych na styku filologii, akustyki i emisji głosu. Koncentrują się one wokół prób werbalizowania wrażeń, jakie wywołuje brzmienie głosu. Wychodzimy z założenia, popartego literaturą przedmiotu, tekstami kultury i obserwacjami, że głos jest czułym przekaźnikiem różnych treści, w tym ludzkich emocji. Dla zilustrowania tej właściwości podczas wykładu sięgniemy zarówno po przykłady literackie, jak i zarejestrowane próbki głosów. Zagadnienie zostanie poddane oglądowi inżyniera mowy, filologa i nauczyciela emisji głosu. Wystąpienie będzie także okazją do rozważań nad istotą głosu i sposobami jego postrzegania.

Calvert, Edward; Ulysses and the Sirens; Birmingham Museums Trust; http://www.artuk.org/artworks/ulysses-and-the-sirens-33469
Calvert, Edward; Ulysses and the Sirens; Birmingham Museums Trust; http://www.artuk.org/artworks/ulysses-and-the-sirens-33469