28th June 2024

(meeting in Polish)
Maciej Rapacz (Akademia Górniczo-Hutnicza): Cyfrowy Orygenes? Badania nad generowaniem interlinearnych maszynowych przekładów Nowego Testamentu ze starożytnej greki na polski oraz angielski przy użyciu transformerów.