4.03.2016

TEI Simple Processing Model

Magdalena Turska (University of Oxford)

Processing Model (PM) to propozycja ujęcia w metajęzyku TEI ODD nadających się do przetwarzania maszynowego wytycznych do transformacji dokumentów XML. Prosta składnia oparta na bibliotece funkcji realizujących typowe zadania (np. utworzenie akapitu, przypisu czy elementu listy) i posiłkująca się językami XPath oraz CSS pozwala na realizację większości typowych zadań przy znacznym zmniejszeniu objętości i ‘gęstości’ kodu w porównaniu do podejść opartych o XSLT, XQuery czy inne uniwersalne języki programowania.