6.05.2016

Oddzielanie kapusty i grochu – nowe przepisy na atrybucję autorską

Jeremi Ochab (Uniwersytet Jagielloński)

Metody atrybucji autorskiej i stylometrii kwantyfikują teksty, by określać podobieństwo pomiędzy nimi, co pozwala następnie klasyfikować je ze względu na autorstwo lub elementy stylu, lub by w ogóle wyodrębniać mierzalne składniki tego, co nazywamy stylem. Do kwantyfikacji metody te wykorzystują głównie częstości występowania wyrazów lub ich form podstawowych, znaczników gramatycznych lub n-gramów tych jednostek. Podczas niniejszego cyfrowego lanczu między innymi podam dodatkowe sposoby uliczbowiania i klasyfikacji tekstów, które mogą nieść niewykorzystywaną dotąd informację.