8.01.2016

Wielowyrazowe jednostki leksykalne – cyfrowe podejście do humanistycznego problemu

Michał Woźniak (IJP PAN)

Prezentacja zostanie poświęcona problematyce kolokacji w języku, czyli wielowyrazowym jednostkom leksykalnym (Multiword expressions). Pokrótce przedstawione zostaną różne teoretyczne ujęcia kolokacji i i problemy z nimi związane oraz propozycja nowego podejścia, dostosowanego do cyfrowej reprezentacji kolokatów. Zaprezentowane zostaną również wyniki działania algorytmu automatycznej ekstrakcji kolokacji.